fbpx

GILDERA


Innovative company responsible for structural design, production and assembly of element residential houses, public and commercial buildings

 

Certificates

Mus rekomenduoja

In recent years, I have imported detached houses, 2 and 4 apartment houses from Gildera. There were no complaints about all these housing projects. All the agreed dates for delivery were very accurate. Carpenters who assembled houses were very professional.All the contact with management, sales management and structural designers was very good as well. Structural design drawings were prepared very accurately and all the technical decisions were solved. The way Gildera builds timber frame panel houses can also be an advantage: building inside dry factory, transportation in closed trailers and accurate finishing at building site.

            If you want to order a house and have no problems, choose UAB Gildera!

Vi har nå benyttet Gildera på 2 av våre boligprosjekter og inngått avtale om levering.
Av ytterligere 3 prosjekter. Vår erfaring er så langt utelukkende positivt. Kvaliteten de leverer på kontraksstadiet, prosjekteringsfasen og sluttprodukt på byggeplass er hva en forventer av en profesjonell aktør. De har god kunnskap om norske regler og forskriftskrav.

Bygg Design AS har samarbeidet med Gildera på flere prosjekter i Trondheim.
Vi er veldig fornøyd med prosessen og oppfølgingen fra start til ferdigstilling. 
Vi kan trygt anbefale UAB Gildera.

Prosjekteringen av Gildera er utført tilfredsstillende og uten problemer. De prosjekterende opptrådde raskt, var lydhøre og meget samarbeidsvillige. Utførelsen har en kvalitet som er god og innenfor de krav og toleranser som gjelder for slike utførelser i Norge. Vår byggeplassledelse gir mannskapene gode skussmål!

Vi har hatt gleden av å ha et samarbeid med UAB Gildera siden 2014.
UAB Gildera har etter vår mening lykkes med å bygge opp et selskap hvor organisasjonen her en brei og oppdatert kjernekompetanse innen bygg med mange dyktige medarbeidere. Spesielt er vi og kunder spesielt fornøyd med avslutningsarbeidet både utvendig og innvendig, og ikke minst overholdelse av tidsfrister og inngåtte avtaler. Ut fra vår erfaring med UAB Gildera kan vi trykt anbefale de i orbindelse med elementproduksjon og boligbygging.